logo_27.jpg, 81kB

Chystáte se na bonitaci?

Možná, že se právě Vy chystáte se svým mladým psem nebo fenou na bonitaci, ale nikdy jste na takové akci nebyli a nevíte, co to obnáší. V tom případě je tento článek pro Vás, aby Vám pomohl „v těžkých začátcích chovatele“.

Co je to bonitace?

Výběr vhodných jedinců pro použití v čistokrevné plemenitbě – chovu. Bonitovaný pes se posuzuje v porovnání s mezinárodně platným FCI - standardem daného plemene. Podle stupně a množství odchylek od tohoto standardu se zadává ohodnocení – známka a konečný výrok – chovný či nechovný.

Kdy a kde se bonitace pořádají?

Organizace bonitací je zcela v kompetenci jednotlivých chovatelských klubů. Náš Klub pořádá bonitace 3-4x ročně na různých místech republiky. Termíny a místa jsou zveřejňovány v klubovém zpravodaji MAGAZÍN COLLIE & SHELTIE v jeho termínovém kalendáři.

Kdo se může bonitace zúčastnit a kdy?

Každý pes a fena, splňující následující podmínky :
1) má platný průkaz původu, tj. s vyplněným jménem, adresou a podpisem majitele. Importovaný jedinec musí být zapsán v Plemenné knize ČMKU – PK1.
2) splňuje minimální věkovou hranici, která je pro kolie 15 měsíců a pro šeltie 12 měsíců, dosažených nejméně v den konání bonitace. Horní věková hranice pro bonitaci není omezená.
3) absolvování výstavy, kdy každý bonitovaný jedinec se musí předem zúčastnit alespoň jedné výstavy vyššího typu, tj. se zadáváním titulu CAC nebo CACIB (speciální, klubová, národní nebo mezinárodní), pořádanou na území ČR a to nejdříve ve věku 12 měsíců s výstavním ohodnocením :
pes – výborný nebo velmi dobrý
fena – výborná, velmi dobrá nebo dobrá

Jak a kde se přihlásit na bonitaci?

Přihláška se posílá na adresu garanta bonitace, která je uvedena v termínovém kalendáři. V přihlášce musí být uvedeno celé jméno psa včetně chovatelské stanice (přesně podle průkazu původu), úplné číslo zápisu se zkratkou plemenné knihy, datum narození, barva, pohlaví, jména rodičů a jméno majitele s úplnou adresou. Poslední termín podání přihlášky je týden předem – v krajním případě je možno se přihlásit až na místě.

Co se na bonitaci posuzuje?

Jak už bylo řečeno výše, jde o porovnání se standardem plemene. Budou se hodnotit jednotlivé části těla , např. stavba těla, tvar hlavy, tvar a barva oka, nasazení, nesení a klopení uší, postoj končetin, pohybová mechanika atd. Nutná je také kontrola skusu, počet zubů a měření výšky. Výška se měří posuvným kovovým měřítkem v kohoutku jedince a její interval je přesně dán standardem :
Kolie pes : 56 – 61 cm
Kolie fena : 51 – 56 cm
Šeltie pes : 35 – 40 cm
Šeltie fena : 33 – 38 cm
V otázce zubů požaduje standard kompletní a pravidelný nůžkový skus, tj. plný počet řezáků a špičáků. Pro zařazení do chovu se toleruje absence některých zubů, jak je přesně pro jednotlivá plemena a pohlaví popsáno v Bonitačním řádu.

Jak připravit psa na bonitaci?

Základním předpokladem je bezproblémová chůze na vodítku a ovladatelnost psa. Ten by měl strpět prosahání těla, prohlídku zubů, měřění výšky. To se vše dá předem natrénovat. Vzhledem k tomu, že ne všechny bonitace se musí konat venku, měl by pes být zvyklý i na pohyb v místnosti a na hladké podlaze. Při bonitaci se sice nevyžaduje přímo výstavní úprava srsti, ale špinavý a neučesaný pes nebude budit nejlepší dojem. Vysloveně zanedbaného psa muže bonitační komise odmítnout bonitovat.

Jak může majitel ovlivnit výsledek bonitace?

Asi se Vám nepodaří ovlivnit počet zubů či barvu oka, ale hodně můžete udělat pro celkový dojem. To je tedy úprava srsti a předvedení psa. Dobře vychovaný, normální pes, přivyklý styku s lidmi a jinými psy, se bude pravděpodobně předvádět jistě, suveréně, se vztyčenou hlavou a uchem ve střehu. U psa chovaného na zahradě nebo v kotci se musí předvádění natrénovat. V opačném případě se bude sotva ploužit se staženým ocasem a svěšenou hlavou. Takový jedinec bude označen (a možná neprávem) jako bázlivý a může mu být bonitace odložena nebo zamítnuta.

Co vzít sebou na bonitaci?

Bonitační komise bude chtít vidět kromě psa také originál jeho průkaz původu, očkovací průkaz s platným očkováním proti vzteklině, psince a parvoviroze, doklad o absolvování výstavy se zadáváním CAC (posudek, zápis v PP) a také bude požadovat poplatek za bonitaci. Ten je pro členy klubu 300,- Kč, pro nečleny dvojnásobek. Za člena klubu je možné se přihlásit přímo na bonitaci. V tom případě vyplníte a podepíšete přihlášku za člena klubu a zaplatíte roční členský příspěvek (200,- Kč) a zápisné (50,-Kč). Pro psa budete potřebovat kartáč pro poslední „kosmetické“ úpravy a dobré vodítko, nejpépe z kulatého koženého řemínku nebo textilní. Pro kolie a šeltie nejsou vhodné široké, hrubé nebo řetězové obojky. Váš pes určitě uvítá deku na ulehnutí a misku na vodu, protože musíte počítat s nějakou desetiminutovkou čekání než se na Vás dostane řada.

Jaký je rozdíl mezi výstavou a bonitací?

Při bonitaci se na rozdíl od výstavy hodnotí každý jedinec zcela individuálně, bez ohledu na konkurenci a bez zadávaného pořadí. Může být předveden i pes v línání a tedy ne zcela ve výstavní kondici. Obonitována může být i hárající fena, ale v tom případě je nutno tuto skutečnost oznámit bonitační komisi předem.

Co vyplývá z absolvované bonitace?

Po absolvování bonitace obdržíte Bonitační list a výsledek bude zapsán do průkazu původu. Tento zápis musí obsahovat datum a místo bonitace, výsledek, výšku v cm, podpis rozhodčího a razítko klubu. Ve Vašem zájmu je zkontrolovat, zda zápis je kompletní. Pak Vás čeká ještě jeden důležitý úkon, a tím je podání žádosti o přeregistraci na Plemennou knihu č.1 ČMKU. K této žádosti nezapomeňte přiložit originál PP. U psa požádejte o přeregistraci hned po bonitaci, u feny stačí až s přihláškou jejího prvního vrhu. Pes pak může být používán ke krytí, fena smí být krytá. Na jejich potomky mohou být vystaveny průkazy původu, ovšem za splnění dalších podmínek podle Chovatelského a zápiního řádu. Bonitace je platná po celý život jedince. Celý akt bonitace je normativně popsán v Bonitačním řádu – určitě si jej přečtěte!

Sice se říká, že pokud by se lidé hodnotili stejně přísně jako psi, dávno by již vyhynuli, ale skutečnost není tak zlá. Těch nechovných psů je jen malé procento proti chovným. Ale když se zrovna Vašemu psu přihodí, že bude patřit k tomu malému procentu, berte to sportovně a mějte ho dál rádi.

Bonitační řád

Bonitační list


-ms-